Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Prosjekteringsveileder for Jernbaneverket

Jernbaneverkets prosjekteringsveileder er ​

  • En veileder for hva som typisk forventes og bør tas hensyn til ved prosjektering av jernbaneanlegg.
  • Veilederen gir eksempeltegninger og informasjon om forventet omfang i ulike planfaser, med fokus på hovedplaner, detaljplaner og byggeplaner.
  • Veilederen er et supplement til teknisk regelverk og tekniske håndbøker. Den skal bidra til bedre planlegging og mer ensartet praksis, men er ikke bindende. Ved uoverensstemmelser er teknisk regelverk og tekniske håndbøker bestemmende.

Dokumentoversikt

En samling av en del dokumenter til bruk i prosjekteringen av jernbaneanlegg.

Dokumentoversikt

En del håndbøker og dokumenter er dessverre kun tilgjengelige som internlenke i Jernbaneverket sitt nettverk. Dersom du ikke får tilgang til en håndbok du trenger, ta kontakt med din oppdragsgiver.

Prosjektfaser

For beskrivelser av de ulike prosjektfasene som prosjekteringsveilederen omhandler, se Håndbok for utredning-, plan- og byggeprosjekter i JBV, samt Håndbok for offentlige planer og teknisk hovedplan, Plan og teknikk

Innho​ld

Prosjekteringsveilederen består av en felles del og en fagdel. Det som er fagspesifikt vil du finne under fagområdene.

Fagområdene

3D-leveranser

Eksempeltegningene i veilederen tar utgangspunkt i prosjekter med leveranser i 2D-format. For prosjekter med leveranser i 3D-format, kan mange av 2D-tegningene sløyfes. Dette avtales i så fall med oppdragsgiver i det enkelte prosjekt.

For detaljer rundt hva som forventes av en 3D-leveranse, henvises det til Håndbok for digital planlegging i Jernbaneverket

Se også Jernbaneverkets Objektbibliotek for 3D-modellering. Dette er publisert som en del av prosjekteringsveilederen

Versjonshistorikk

Ettersom veilederen er veiledende, men ikke bindende, vedlikeholdes det ikke detaljert versjonshistorikk over små endringer, men det henvises til Endringshistorikk

I tillegg har veilederen gjennomgått følgende større endringer:

  • Versjon 2, Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1, Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2016/09/07 15:48 av stun