Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Bane NORs Prosjekteringsveileder

Bane NORs prosjekteringsveileder inneholder krav til utførelse og leveranser for prosjektering av jernbaneanlegg. Den kan også utgjøre et underlag for tilbuds- og kontraktdokumenter. I tillegg inneholder den eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter.

Fagområder

Fagområde Utredning Hovedplan Detaljplan Offentlig plan Byggeplan
Underbygning fag_underbygning.jpg -Banelegeme -Geoteknikk -Ingeniørgeologi -Hydrologi -Overvann -Konstruksjoner; -Banelegeme -Geoteknikk - Ingeniørgeologi -Hydrologi -Overvann -Konstruksjoner; Banelegeme -Geoteknikk -Ingniørgeologi -Hydrologi -Overvann -Konstruksjoner; Banelegeme -Geoteknikk -Ingeniørgeologi -Hydrologi -Overvann -Konstruksjoner; -Banelegeme -Geoteknikk -Ingeniørgeologi -Hydrologi -Overvann -Konstruksjoner;
Overbygning fag-overbygning.jpg Utredning Overbygning Hovedplan Overbygning Detaljplan Overbygning Offentlig plan Overbygning Byggeplan Overbygning
Kontaktledning fag-kontaktledning.jpg Utredning Kontaktledning Hovedplan Kontaktledning Detaljplan Kontaktledning Offentlig plan Kontaktledning Byggeplan Kontaktledning
Lavspenning fag-lavspenning.jpg Utredning lavspenning Hovedplan Lavspenning Detaljplan Lavspenning Offentlig plan Lavspenning Byggeplan Lavspenning
Tele fag-tele.jpg Utredning Tele Hovedplan Tele Detaljplan Tele Offentlig plan Tele Byggeplan Tele
Signal fag-signal.jpg signal signal signal signal signal
Arkitektur fag-arkitektur_vr_myrdal.jpg -Landskapsarkitektur -Bygningsarkitektur -Landskapsarkitektur -Bygningsarkitektur -Landskapsarkitektur -Bygningsarkitektur -Landskapsarkitektur -Bygningsarkitektur
Ytre miljø fag_underbygning.jpg -Landskapsbilde, Nærmiljø og friluftsliv -Naturmangfold -Kulturmiljø -Naturressurser -Støy og vibrasjoner -Forurensing -Landskapsbilde -Nærmiljø og friluftsliv -Naturmangfold -Kulturmiljø -Naturressurser -Støy og vibrasjoner -Forurensing -Landskapsbilde - Nærmiljø og friluftsliv -Naturmangfold -Kulturmiljø -Naturressurser -Støy og vibrasjoner -Forurensing) -Landskapsbilde -Nærmiljø og friluftsliv -Naturmangfold -Kulturmiljø *Naturressurser -Støy og vibrasjoner -Forurensing
Vei og VA anlegg: fag_komtek.jpg -VA anlegg -Veg anlegg VA anlegg -Veganlegg -VA anlegg -Veganlegg -VA anlegg -Veganlegg byggeplan

Kontraktsrelatert informasjon


Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2017/04/24 08:47 av stun