Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Om prosjekteringsveilederen

Bane NORs prosjekteringsveileder inneholder krav til utførelse og leveranser for prosjektering av jernbaneanlegg. Den inneholder også eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst. Tegningene er hentet fra faktiske prosjekter. De viser eksempler på forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag. Eksemplene inneholder organisasjonstittelen «Jernbaneverket», noe som vil endres når nye eksempler fra Bane NOR erstatter disse.

Prosjekteringsveilederen kan benyttes som underlag for kontrakter mot eksterne rådgivere innen prosjektering og som hjelp for prosjekteringsledere, prosjektledere og prosjekterende/prosjekteringsrådgivere.

Prosjekteringsveilederen ligger ute til høring frem til 31.08.2017. Kom gjerne med tilbakemeldinger gjennom vår tilbakemeldingsskjema nederst på siden

Ref Teknisk Regelverk for tekniske krav: https://trv.jbv.no/wiki/Forside

Fagområder

Kontaktdetaljer

Kontaktdetaljer for faggruppen som er ansvarlige for innholdet i prosjekteringsveilederen: Kontaktdetaljer faggruppe

Kontraktsrelatert informasjon


Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2017/06/22 11:05 av stun