Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Velkommen til Bane NORs prosjekteringsveileder

Denne veilederen inneholder anbefalinger for prosjektering av jernbaneanlegg i form av eksempeltegninger og informasjon om forventet omfang i ulike planfaser, med fokus på utredninger, hovedplaner, og detaljplaner. Tegningene er hentet fra faktiske prosjekter og viser eksempler på forventet detaljeringsnivå for aktuell planfase for det enkelte fag.

Veilederen er et verktøy som i utgangspunktet er ment brukt av prosjekterende, men den kan også benyttes som hjelp for prosjekteringsledere og prosjektledere, og som underlag for utforming av kontrakter mot rådgivere og entreprenører. Den skal bidra til bedre planlegging og mer ensartet praksis, men er ikke i seg selv bindende. Omfanget av leveransen avhenger av type prosjekt. Innholdet er av ren informativ karakter og er ikke juridisk bindende ved avvik, tolkninger eller missforhold mellom partene.

Veilederen er et supplement til Teknisk regelverk og tekniske håndbøker.

Ved uoverensstemmelser er Teknisk regelverk og tekniske håndbøker bestemmende.

Prosjektgjennomføring Fagområder Veiledere Styrende dokumenter
Digital planlegging Symbolbibliotek Objektbibliotek Nyheter


Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2019/11/12 14:34 av stun