Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
arbeidsprosess:utredning

Forventninger til prosjekteringen i utredningsfasen

Hensikt

Denne siden beskriver prosjekteringsprosessen for Utredningsfasen. Prosjekteringsprosessen består av mange aktiviteter som bør foretas i riktig rekkefølge og med akseptvurderinger underveis for å sikre underlag for påfølgende aktivitet. Aktivitetene og anbefalt rekkefølge for å sikre kvalitet i leveransen er beskrevet nedenfor.

Prosjekteringen utføres i henhold til gjeldende kontrakt.

For en beskrivelse av formålet med Utredning, se Prosjektgjennomføring.

Forventninger til digital planlegging og leveranser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelse i kontrakt. En manglende akseptert dokumentasjon i forhold til beskrivelsen i prosessen vil medføre at leveransen vil bli forstått som ikke levert.

ProsjekteringsprosessDette er en foreløpig prosessbeskrivelse for kjerneprosessen utarbeidelse av utredninger

Vi arbeider med å utarbeide en prosessbeskrivelse for fagene som del av kjerneprosessen.

Her følger en beskrivelse av de viktigste aktivitetene som inngår i et typisk utredningsprosjekt og som den prosjekterende bidrar til direkte.

Beskrivelse av aktiviteter

Behovsanalyse

Etablere plangrunnlag

Mulighetsstudie

Utarbeide alternativ

Konseptkontroll

Konsekvensutredning

Konseptuelt alternativ

Analyser

Samfunnsøkonomisk analyse

Analyse av ytre miljø

Akseptpunkter

Anbefalte akseptansepunkter underveis i prosjekteringen:

Som grunnlag for en god prosess for oppfølging og overtakelse av dokumentasjonen bør det utarbeides en samordnet plan for dette. Denne bør lages i samråd med prosjektet og evt. fagrepresentater i prosjektet. Det bør planlegges en overtakelse og gjennomgang av dokumentasjonen ut fra disse leveransene:

  • Aksept mulighetsstudie: Vurdering av mulighetskriterier og resultat
  • Aksept NTP oppfyllelse: Validitet av konseptdokument
  • Aksept leveranse: Gjennomgang av leverte dokumenter opp mot forventning

Det må i leveranseplanene innarbeides tid for gjennomgang og akseptvurderinger.

Merk:

  • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et utredningsprosjekt. Det er aktiviteter der den prosjekterende har et direkte bidrag. Prosjektleders aktiviteter som ikke berøerer de prosjekterende direkte vises for eksempel ikke.
  • Eventuell omprosjektering grunnet resulatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
  • Kontraheringsprosessen er ikke vist. Den prosjekterende kan med fordel bidra med faglige innspill i denne også.
  • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
  • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.

Send tilbakemelding på denne siden

arbeidsprosess/utredning.txt · Sist endret: 2021/08/10 12:56 av stun