Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:digital_planlegging

English

Rev.08

STY-600239 Digital planlegging

{{:fag-underbygning.png?nolink&200

Bane NOR legge til rette for at prosjekteringen skal kunne gjennomføres på en mest mulig effektiv og enklest mulig måte. Bane NOR er for tiden involvert i arbeid med å utvikle nye metoder for å prosjektere og planlegge. Derfor vil det kunne foretas endringer av disse beskrivelsene som vil kunne forventes å tas i bruk uten at dette formidles. Benytt derfor alltid siste elektroniske versjon av disse dokumentene.

Håndbok digital planlegging

Håndbok Digital planlegging benyttes for teknisk prosjektering av Bane NORs anlegg. Hensikten er å sikre en enhetlig digital planlegging, sikre at planer utarbeides på grunnlag av oppdatert og nødvendige grunnlagsdata, tilrettelegging for bruken av ulike programverktøy, og at planer og løsninger kan overføres, dokumenteres og arkiveres. Data som planlegges skal kunne videreformidles til andre aktører og til utførende enhet og inngå i sluttdokumentasjonen av anlegget.

Siste revisjon (rev. 08) av håndboka vil du finne her:

I tillegg til håndboka Digital planlegging er det utarbeidet vedlegg og anbefalte praksiser.

Objektbiblioteket

Bane NOR tilbyr en samling av de mest vanlige objektene gjennom Objektbiblioteket for å kunne effektivisere prosjekteringen. De elementene som ligger tilgjengelig i biblioteket er forenklede og produktuavhengige volumobjekter.

Brukeren aksepterer følgende forutsetninger ved bruk av biblioteket:

Bruken av biblioteket fritar ikke den prosjekterende for det ansvar som ligger i å kvalitetssikre prosjektet. Objektene som ligger tilgjengelige er bare å anse som veiledende. Detaljer med utforming, størrelser og plasseringen av objektene/ elementene er ikke å anse som dokumenterte, da dette kan variere fra anlegg til anlegg. Utforming, type og størrelse av objektene må kontrolleres før bruk særlig der det er begrenset areal for plassering. Bane NOR påtar seg ikke ansvar ved feil eller uoverensstemmelser med objekter i biblioteket.

De som prosjekterer for Bane NOR og tar i bruk objektbiblioteket, påtar seg å samarbeide for å utvide biblioteket med manglende eller reviderte objekter. Eierrettighetene for disse objektene tilfaller Bane NOR fritt for innlegging i biblioteket. Det er en forutsetning at disse da kan benyttes vederlagsfritt for alle samarbeidspartnere til Bane NOR.

Du finner objektbiblioteket i venstre meny eller ved å klikke her.

Versjon:

  • Revisjon 08. Første elektroniske versjon. Gjeldende fra 14.06.2019
  • Revisjon 07. Håndbok i styringssystemet STY-600239. Gjeldende fra 07.06.2017

Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/digital_planlegging.txt · Sist endret: 2021/08/17 10:56 av stun