Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:grunnlagsdata

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
digitalplan:grunnlagsdata [2019/03/21 15:56]
stun
digitalplan:grunnlagsdata [2020/02/20 13:44]
stun [Distribusjon]
Linje 1: Linje 1:
 +Rev. 08
 ====== Grunnlagsdata ====== ====== Grunnlagsdata ======
 **Siden er under revisjon** **Siden er under revisjon**
Linje 71: Linje 72:
  
  
---- ooo ---+=== Krav til grunnlagsdata === 
 + 
 +Grunnlagsdata skal tilpasses prosjektets behov og kompleksitet. Det kan stilles spesielle krav til innhenting av grunnlagsdata i ulike prosjekter. Dataene skal benyttes til å etablere både terrengmodeller og ulike objekter i tilknytning til eksisterende situasjon. Det må derfor tidligst mulig avklares hvilket behov prosjektet har og hvor detaljert disse dataene skal være for å kunne innhente tilstrekkelig og data med god nok kvalitet som basis for prosjekteringen. ​ Det er derfor nødvendig at dataene er tilpasset dette gjennom kvalitet, formater, utforming og lagstrukturer. 
 +Det skal i utgangspunktet bare være nødvendig å hente inn grunnlagsdata en gang siden de skal kunne brukes i alle faser gjennom hele prosjekteringen. Minimumskrav til kartdata i ulike planfaser
  
 Minimumskrav til kartdata i ulike planfaser ​ Minimumskrav til kartdata i ulike planfaser ​
Linje 106: Linje 110:
  
 === Distribusjon === === Distribusjon ===
-Kartdata kan distribueres fritt internt i Bane NOR innenfor hva som kan regnes som tjenestelige ​behov. Kartdata kan distribueres til et eksternt konsulentfirma som utfører et oppdrag for Bane NOR, men under følgende forutsetninger:​+Kartdata kan distribueres fritt internt i Bane NOR innenfor hva som kan regnes som tjenestlige ​behov. Kartdata kan distribueres til et eksternt konsulentfirma som utfører et oppdrag for Bane NOR, men under følgende forutsetninger:​
   * denne instruks skal aksepteres av konsulentfirmaet   * denne instruks skal aksepteres av konsulentfirmaet
   * kartdataene skal kun benyttes ved gjennomføring av det konkrete oppdraget og skal slettes fra alle lagringsmedier etter oppdragets slutt   * kartdataene skal kun benyttes ved gjennomføring av det konkrete oppdraget og skal slettes fra alle lagringsmedier etter oppdragets slutt
digitalplan/grunnlagsdata.txt · Sist endret: 2020/02/20 14:09 av stun