Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:grunnlagsdata

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
digitalplan:grunnlagsdata [2020/02/20 13:24]
stun [2.1 Kartdata]
digitalplan:grunnlagsdata [2020/02/20 14:09]
stun [3.3 Banedata]
Linje 74: Linje 74:
 === Krav til grunnlagsdata === === Krav til grunnlagsdata ===
  
 +Grunnlagsdata skal tilpasses prosjektets behov og kompleksitet. Det kan stilles spesielle krav til innhenting av grunnlagsdata i ulike prosjekter. Dataene skal benyttes til å etablere både terrengmodeller og ulike objekter i tilknytning til eksisterende situasjon. Det må derfor tidligst mulig avklares hvilket behov prosjektet har og hvor detaljert disse dataene skal være for å kunne innhente tilstrekkelig og data med god nok kvalitet som basis for prosjekteringen. ​ Det er derfor nødvendig at dataene er tilpasset dette gjennom kvalitet, formater, utforming og lagstrukturer.
 +Det skal i utgangspunktet bare være nødvendig å hente inn grunnlagsdata en gang siden de skal kunne brukes i alle faser gjennom hele prosjekteringen. Minimumskrav til kartdata i ulike planfaser
  
 Minimumskrav til kartdata i ulike planfaser ​ Minimumskrav til kartdata i ulike planfaser ​
Linje 108: Linje 110:
  
 === Distribusjon === === Distribusjon ===
-Kartdata kan distribueres fritt internt i Bane NOR innenfor hva som kan regnes som tjenestelige ​behov. Kartdata kan distribueres til et eksternt konsulentfirma som utfører et oppdrag for Bane NOR, men under følgende forutsetninger:​+Kartdata kan distribueres fritt internt i Bane NOR innenfor hva som kan regnes som tjenestlige ​behov. Kartdata kan distribueres til et eksternt konsulentfirma som utfører et oppdrag for Bane NOR, men under følgende forutsetninger:​
   * denne instruks skal aksepteres av konsulentfirmaet   * denne instruks skal aksepteres av konsulentfirmaet
   * kartdataene skal kun benyttes ved gjennomføring av det konkrete oppdraget og skal slettes fra alle lagringsmedier etter oppdragets slutt   * kartdataene skal kun benyttes ved gjennomføring av det konkrete oppdraget og skal slettes fra alle lagringsmedier etter oppdragets slutt
Linje 147: Linje 149:
 er ferdig skal kartene oppdateres i nytt format men med de samme tegningsnummer i FDV-prosessen. er ferdig skal kartene oppdateres i nytt format men med de samme tegningsnummer i FDV-prosessen.
  
-==== 3.3 Banedata ​====+==== 3.3 BaneData ​====
 Data fra Bane NOR sin database for alle jernbanespesifikke objekter skal innhentes. Innlasting av Data fra Bane NOR sin database for alle jernbanespesifikke objekter skal innhentes. Innlasting av
-data fra Banedata ​skjer gjennom egne rutiner i overføringsportalen. Relevante data skal legges inn i+data fra BaneData ​skjer gjennom egne rutiner i overføringsportalen. Relevante data skal legges inn i
 grunnlagsmodellene. grunnlagsmodellene.
 Også opplysninger om hva som finnes av dokumentasjon av dagens anlegg, eller anlegg med Også opplysninger om hva som finnes av dokumentasjon av dagens anlegg, eller anlegg med
Linje 155: Linje 157:
 stasjonskart,​ mastetabeller og signaltegninger. For å forberede sluttdokumentasjonen så er det stasjonskart,​ mastetabeller og signaltegninger. For å forberede sluttdokumentasjonen så er det
 viktig å ta utgangspunktet i disse tegningene slik at det blir en helhetlig oppdatering av eksisterende viktig å ta utgangspunktet i disse tegningene slik at det blir en helhetlig oppdatering av eksisterende
-dokumentasjon som gjøres. Fra Bane Nors baser skaffes: Fra Banedata, her eksempel for faget overbygning:​ lister med objektinfo (feks. skinner, sviller, ballast, plattformer,​ planoverganger,​ isolerte skjøter). Spesialrapport for løfteskjema blir produsert. Fra Proarc: dokumenter, og fra Strekningsanalyse:​ Målevognbilder.+dokumentasjon som gjøres. Fra Bane NORs baser skaffes: Fra Banedata, her eksempel for faget overbygning:​ lister med objektinfo (feks. skinner, sviller, ballast, plattformer,​ planoverganger,​ isolerte skjøter). Spesialrapport for løfteskjema blir produsert. Fra ProArc: dokumenter, og fra Strekningsanalyse:​ Målevognbilder.
  
 ==== 3.4 VA-data ==== ==== 3.4 VA-data ====
digitalplan/grunnlagsdata.txt · Sist endret: 2020/02/20 14:09 av stun