Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:grunnlagsdata

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
digitalplan:grunnlagsdata [2020/02/20 13:44]
stun [Distribusjon]
digitalplan:grunnlagsdata [2020/02/20 14:09] (nåværende versjon)
stun [3.3 Banedata]
Linje 149: Linje 149:
 er ferdig skal kartene oppdateres i nytt format men med de samme tegningsnummer i FDV-prosessen. er ferdig skal kartene oppdateres i nytt format men med de samme tegningsnummer i FDV-prosessen.
  
-==== 3.3 Banedata ​====+==== 3.3 BaneData ​====
 Data fra Bane NOR sin database for alle jernbanespesifikke objekter skal innhentes. Innlasting av Data fra Bane NOR sin database for alle jernbanespesifikke objekter skal innhentes. Innlasting av
-data fra Banedata ​skjer gjennom egne rutiner i overføringsportalen. Relevante data skal legges inn i+data fra BaneData ​skjer gjennom egne rutiner i overføringsportalen. Relevante data skal legges inn i
 grunnlagsmodellene. grunnlagsmodellene.
 Også opplysninger om hva som finnes av dokumentasjon av dagens anlegg, eller anlegg med Også opplysninger om hva som finnes av dokumentasjon av dagens anlegg, eller anlegg med
Linje 157: Linje 157:
 stasjonskart,​ mastetabeller og signaltegninger. For å forberede sluttdokumentasjonen så er det stasjonskart,​ mastetabeller og signaltegninger. For å forberede sluttdokumentasjonen så er det
 viktig å ta utgangspunktet i disse tegningene slik at det blir en helhetlig oppdatering av eksisterende viktig å ta utgangspunktet i disse tegningene slik at det blir en helhetlig oppdatering av eksisterende
-dokumentasjon som gjøres. Fra Bane Nors baser skaffes: Fra Banedata, her eksempel for faget overbygning:​ lister med objektinfo (feks. skinner, sviller, ballast, plattformer,​ planoverganger,​ isolerte skjøter). Spesialrapport for løfteskjema blir produsert. Fra Proarc: dokumenter, og fra Strekningsanalyse:​ Målevognbilder.+dokumentasjon som gjøres. Fra Bane NORs baser skaffes: Fra Banedata, her eksempel for faget overbygning:​ lister med objektinfo (feks. skinner, sviller, ballast, plattformer,​ planoverganger,​ isolerte skjøter). Spesialrapport for løfteskjema blir produsert. Fra ProArc: dokumenter, og fra Strekningsanalyse:​ Målevognbilder.
  
 ==== 3.4 VA-data ==== ==== 3.4 VA-data ====
digitalplan/grunnlagsdata.txt · Sist endret: 2020/02/20 14:09 av stun