Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:utforelse

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
digitalplan:utforelse [2020/03/06 13:59]
stun [Objektbibliotek]
digitalplan:utforelse [2020/03/06 14:03] (nåværende versjon)
stun [Objektbibliotek]
Linje 127: Linje 127:
 Bane NOR har etablert et 3D objektbibliotek som ligger under Leverandørinformasjon og Digital planlegging på Bane NOR.no: Objektbibliotek. Planleggere som jobber for Bane NOR kan fritt disponere bibliotektet for prosjektering av jernbaneanlegg.  ​ Bane NOR har etablert et 3D objektbibliotek som ligger under Leverandørinformasjon og Digital planlegging på Bane NOR.no: Objektbibliotek. Planleggere som jobber for Bane NOR kan fritt disponere bibliotektet for prosjektering av jernbaneanlegg.  ​
  
-Alle objekter skal ha mulighet for å være bærere av individuelle egenskaper. Egenskapene skal bl.a. medvirke til en gjennomgående sporbarhet fra prosjektering,​ egenskaper ved produksjon/​leverandør,​ plassering av objekt, og system for drift og vedlikehold. Spesielt komponenter med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet skal registres med produksjon /​leverandør,​ plassering i anlegget, og data som er viktige for drift og vedlikehold. Disse dataene legges som metadata ​inn i modellen. Objektegenskapene er delvis styrt i fra retningslinjer i teknisk regelverk, rammeavtaler,​ byggherrelevert materiell og leveranser gitt i tilbud. Objektegenskapene legges inn fortløpende i modellen etter hvert som disse blir gjort kjent. Når modellen blir oppgradert til som bygget nivå så skal alle relevante objektegenskaper legges inn med korrigert beliggenhet. ​+Alle objekter skal ha mulighet for å være bærere av individuelle egenskaper ​som metadata. Egenskapene skal bl.a. medvirke til en gjennomgående sporbarhet fra prosjektering,​ egenskaper ved produksjon/​leverandør,​ plassering av objekt, og system for drift og vedlikehold. Spesielt komponenter med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet skal registres med produksjon /​leverandør,​ plassering i anlegget, og data som er viktige for drift og vedlikehold. Disse dataene legges som metadata ​tilknttet ​modellen. Objektegenskapene er delvis styrt i fra retningslinjer i teknisk regelverk, rammeavtaler,​ byggherrelevert materiell og leveranser gitt i tilbud. Objektegenskapene legges inn fortløpende i modellen etter hvert som disse blir gjort kjent. Når modellen blir oppgradert til som bygget nivå så skal alle relevante objektegenskaper legges inn med korrigert beliggenhet. ​
  
-Som styrende parameter så er alle objekter og elementer som tas inn i modellen gitt i en bestemt struktur, prosesskoden. Det etableres et bibliotek for objektkoder av standard jernbanetekniske elementer+Som styrende parameter så er alle objekter og elementer som tas inn i modellen gitt i en bestemt struktur. ​
  
 Det vil være aktuelt å finne løsninger for å konvertere koder til andre systemer, for eksempel til Banedata, eller prosesskoder i tilbudsbeskrivelsen,​ estimeringsverktøy for kostnader, m.m., for å utnytte muligheten til automatisk generering av data.  Det vil være aktuelt å finne løsninger for å konvertere koder til andre systemer, for eksempel til Banedata, eller prosesskoder i tilbudsbeskrivelsen,​ estimeringsverktøy for kostnader, m.m., for å utnytte muligheten til automatisk generering av data. 
digitalplan/utforelse.txt · Sist endret: 2020/03/06 14:03 av stun