Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
dokumentoversikt

Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Det henvises spesielt til følgende håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg.

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600218 - Utgått Dokumentstyring i utbyggingsprosjekter. Erstattet av STY-605016
STY-600239 Håndbok for digital planlegging
STY-601040- Utgått Overlevering av FDV-dokumentasjon i ProArc. Erstattes av STY-605016 Prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon
STY-600466 Prosedyre for estimering av kostnader for investeringstiltak
STY-600567 Utgått Erstattes av STY-605016 Prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon og dokumentasjonskrav gitt i Teknisk regelverk
STY-600937 Håndbok for offentlig plan og teknisk hovedplan
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
STY-601738 Håndbok for utrednings-, plan og byggeprosjekter
STY-601741 Utgått Håndbok for prosjektarbeid i Bane NOR
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
STY-605016 Prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon
STY-605072 Oversikt over FDV leveranser
STY-605262 Prosedyre Bane NORs Prosjektmodell-store prosjekter
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY dokument Fagområde: Tele
STY-605302 Håndbok for prosjektering av teleanlegg
STY dokument Fagområde: Signal
STY-602587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
STY-602588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal
Arbeidsprosesser Bane NORs arbeidsprosesser for signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdatert innhold med gjeldende dokumenter. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2021/09/15 10:46 av stun