Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:arkitektur:detaljplan:arkitekttur

Bygningsarkitektur - Detaljplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Bygningssarkitekt bistår ved detaljering av stasjonsanlegget. Dette kan omfatte bygning og plattformløsinger, valg av konstruksjoner, samt eventuelle valg av og plassering av jernbanetekniske elementer.

Bygningsarkitekt utformer funksjonelle og estetisk helhetlige stasjonsmiljøer basert på hovedplan og Arkitekturstrategi for jernbanen. Detaljeringsnivå avtales i hvert enkelt prosjekt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse. For stasjonsmiljø og publikumsområder vises det til Håndbok for stasjoner.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Fagmodell underbygning:

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/detaljplan/arkitekttur.txt · Sist endret: 2019/08/05 11:56 av stun