Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:detaljplan:landskapsark

Landskapsarkitektur - Detaljplan

Christian: jeg har kopiert inn følgende til deg fra tele. Du må ordne overskriftene og slette generell tekst. Ann M:

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Landskapsarkitekt bistår ved detaljering av baneanlegget. Dette kan omfatte terreng- og landskapsforming, valg av konstruksjoner, samt eventuelle valg av og plassering av jernbanetekniske elementer.

Landskapsarkitekt utformer funksjonelle og estetisk helhetlige stasjonsmiljøer basert på hovedplan og «Arkitekturstrategi for jernbanen». Detaljeringsnivå avtales i hvert enkelt prosjekt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer i Håndbok Digital planlegging: Leveranse.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/detaljplan/landskapsark.txt · Sist endret: 2019/02/28 09:14 av stun