Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:arkitektur:utredning:arkitekttur

Bygningsarkitektur - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for utredning og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Arkitekt deltar i alle typer utredninger med registreringer, vurderinger, analyser, visualiseringer og beskrivelser der bygninger og konstruksjoner er tema.

I utredninger omkring bygningers areal- og funksjonsbehov deltar arkitekt for å sikre en faglig tilnærming til målsetninger i «Arkitekturstrategi for jernbanen».

Arkitekt eller landskapsarkitekt har koordineringsansvaret for formingsveiledere. Koordineringsansvaret sikrer samordning mot tilgrensende fagområder.

På utredningsnivå tas det også stilling til hvilke bygninger, objekter og miljøer som ønskes bevart utover føringer i verneplaner og fredninger. Arkitekt deltar fortrinnsvis i en slik vurdering når bygninger er tema.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): Utførelse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
  • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/-40 %
  • Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter

Leveransen gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Eksempler på utførelse

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/utredning/arkitekttur.txt · Sist endret: 2019/02/28 08:59 av stun