Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:dokumentoversikt

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Det henvises spesielt til følgende håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg.

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600218 - Utgått Dokumentstyring i utbyggingsprosjekter. Erstattet av STY-605016
STY-600239 Håndbok for digital planlegging
STY-601040- Utgått Overlevering av FDV-dokumentasjon i ProArc. Erstattes av STY-605016 Prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon
STY-600466 Håndbok for estimering av kostnader for investeringstiltak
STY-600567 Utgått Krav til dokumentasjon finnes i Teknisk regelverk
STY-600937 Håndbok for offentlig plan og teknisk hovedplan
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
STY-601738 Håndbok for utrednings-, plan og byggeprosjekter
STY-601741 Utgått Håndbok for prosjektarbeid i Bane NOR
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
Alarmfilosofi Bane NORs alarmfilosofi
STY-605016 Prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY dokument Fagområde: Tele
STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg
STY dokument Fagområde: Signal
STY-602587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
STY-602588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal
Arbeidsprosesser Bane NORs arbeidsprosesser for signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/fag/felles/dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2019/11/21 08:22 av stun