Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:dokumentoversikt

Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Det henvises spesielt til følgende håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg.

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600239 -Under revisjon Håndbok for digital planlegging. Siste versjon Digital planlegging
STY-600466 Prosedyre for estimering av kostnader for investeringstiltak
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
STY-605115 Mal for PDP for infrastruktur med beskrivelse av generelle leveransekrav.
STY-605072 Oversikt over FDV leveranser
STY-605262 Prosedyre Bane NORs Prosjektmodell-store prosjekter
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY dokument Fagområde: Tele
STY-605302/ARB-805302 Håndbok for prosjektering av teleanlegg
STY dokument Fagområde: Signal
ARB-802587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
ARB-802588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal
Arbeidsprosesser Bane NORs arbeidsprosesser for signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdatert innhold med gjeldende dokumenter. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2021/01/25 13:05 av stun