Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:felles:dokumentoversikt

Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Det henvises spesielt til følgende håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg.

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600239 Håndbok for digital planlegging. Digital planlegging
STY-600500 Mal for utarbeide estimat for kostnader
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
STY-605115 Mal for PDP for infrastruktur med beskrivelse av generelle leveransekrav.
STY-605072 Oversikt over FDV leveranser
Tekniske spesifikasjoner En samling av Bane NORs tekniske spesifikasjoner innenfor fagområdene Overbygning, Underbygning, Bruer, Tunneler, Kontaktledning, Lavspenning, Banestrømforsyning, Tele og Skilt
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY dokument Fagområde: Tele
STY-605302 Prosedyre for prosjektering av tele og KV-IKT- anlegg
STY-605388 Veileder for teleteknisk bestykning av sykkelhotell
STY dokument Fagområde: Signal
ARB-802587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
ARB-802588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal
Arbeidsprosesser Bane NORs arbeidsprosesser for signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdatert innhold med gjeldende dokumenter. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2021/09/15 11:09 av stun