Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:fdv_dokumenter

Dokumentasjon av det ferdige anlegget

Når anlegget er ferdigstilt skal det utarbeides nødvendig teknisk dokumentasjon for å kunne drifte og vedlikeholde jernbaneanlegget. Omfanget av dette er regulert i kontrakten av leveransen.

Krav til dokumentasjonen er gitt i Teknisk regelverk Generelle bestemmelser kap. 13.4 Vedlikehold. I tillegg er det gitt spesifikke krav til dokumentasjon under hvert fagkapittel.

Dokumentasjonen er styrt at følgende dokumenter (fås ved henvendelse til prosjektet) og prosjektets PDP (Prosjektspesifikk Dokumenthåndterings Prosedyre).

Normalt vil en tilbakemelding fra entreprenøren i form av påførte endringer på kopier av arbeidstegningene være grunnlaget for dokumentasjonen. Ofte må prosjekterende også ut i anlegget for å sjekke detaljer på det ferdige anlegget. Dette påføres dokumentasjonen og leveres i henhold til avtalte rutiner.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/fdv_dokumenter.txt · Sist endret: 2020/02/12 14:55 av stun