Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:fdv_dokumenter

Dokumentasjon av det ferdige anlegget

Når anlegget er ferdigstilt skal det utarbeides nødvendig teknisk dokumentasjon for å kunne drifte og vedlikeholde jernbaneanlegget. Omfanget av dette er regulert i kontrakten av leveransen.

Krav til dokumentasjonen er gitt i Teknisk regelverk Generelle bestemmelser kap. 13.4 Vedlikehold. I tillegg er det gitt spesifikke krav til dokumentasjon under hvert fagkapittel.

Leveranse av dokumentasjonen er styrt av prosjektets PDP (Prosjektspesifikk Dokumenthåndterings Prosedyre). Mal PDP

Normalt vil en tilbakemelding fra entreprenøren i form av påførte endringer på kopier av arbeidstegningene være grunnlaget for dokumentasjonen. Ofte må prosjekterende også ut i anlegget for å sjekke detaljer på det ferdige anlegget. Dette påføres dokumentasjonen og leveres i henhold til avtalte rutiner.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/fdv_dokumenter.txt · Sist endret: 2021/09/15 11:09 av stun