Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:jernbanespesifikt_materiell

Jernbanespesifikt materiell

En del materiell kjøpes inn av Bane NOR gjennom rammeavtaler (begrepet «byggherrelevert materiell» brukes).

Kontakt Forsyning for mer informasjon om hvordan prosjektet skal forholde seg til rammeavtalene, og om hva som inngår i de forskjellige avtalene. Informasjon finnes også på Banenettet under Arbeidsstøtte, gå inn på «Anskaffelser (innkjøp)» og «Rammeavtaler». Informasjonen over avtaleinnholdet skal omfatte alt vi trenger til prosjekteringen:

  • Hvilke artikler/kombinasjoner av artikler som inngår
  • Priser
  • Teknisk info og leverandørtegninger som gir opplysninger om utforming/vekt/farge/strømbehov/signalgrensesnitt/innfesting/fundamentering

Informasjon vedr. artikler i rammeavtalene finnes også i Bane NORs lager-/logistikksystem sD2-Logistics som kan hentes frem via Banenettet/Arbeidsstøtte/Anskaffelser.

Leveranse av driftkritisk materiell

En del materiell må bestilles tidlig i et prosjekt, og dette gjøres ofte av byggherren før entreprenør er valgt. For annet materiell som er kritisk for gjennomføringen kan leverandøren varsles på forhånd om kommende bestillinger. Ovennevnte materiell er listet opp i en egen oversikt for såkalt leveranse-/driftskritisk materiell på banenettet.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/jernbanespesifikt_materiell.txt · Sist endret: 2019/01/28 16:01 av jk