Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:katalogstruktur

Eksempel på katalogstruktur

PLANDATA er overordnet struktur for digitale planer. Underkataloger til plandata blir:

 • 1. Grunnlagsdata
  • 1.1. Kart (FKB)
  • 1.2. Innmålinger
  • 1.3. Banedata
  • 1.4. Laserskanning
  • 1.5. VA, Kabler
  • 1.6. Grunnundersøkelser
 • 2. Grunnlagsmodeller
  • 2.1. Terrengoverflatemodell
  • 2.2. Grunnforholdsmodell
  • 2.3. Eksisterende objekter
 • 3. Fagmodeller
  • 3.1. Bane
  • 3.2. Veg
  • 3.3. Kontaktledning
  • 3.4. Signal
  • 3.5. Tele
  • 3.6. lavspenning
  • 3.7. Felles elektro
  • 3.8. Konstruksjon
  • 3.9. Tunnel
  • 3.10. Landskap
  • 3.11. VA
 • 4. Leveranser
 • 5. Presentasjoner
  • 5.1. Plan
  • 5.2. Lengdeprofil
  • 5.3. Tverrsnitt
  • 5.4. Perspektiv

Tabell: Forslag til oppbygging av katalogstruktur

Mange systemer genererer sine egne kataloger / strukturer av datainnhold. I de tilfellene så kan disse benyttes så langt de er i henhold til prosjektets Prosjektspesifikke dokumenteringsprosedyre PDP.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/katalogstruktur.txt · Sist endret: 2018/12/22 20:15 av akhshe