Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:felles:start

Felles for fagområdene

En del av prosjekteringen vil være felles for alle fag og veiledning for dette er samlet her under «Felles for fagområdene».

Et jernbaneanlegg fungerer som et komplisert prosessanlegg. For at anlegget skal fungere optimalt så er man avhengig av at alle deler og fag får en optimal tilstedeværelse og funksjon. En vellykket prosjektering vil således være avhengig av at alle fagene er tatt med så tidlig som mulig i planarbeidet. Da kan et samspill av alle fagene tilpasse seg en optimal løsning uten at dette går på bekostning av enkelte fag eller deler av anlegget.

Systemgrensesnitt Fagkoder for teknisk dokumentasjon Jernbanespesifikt materiell Føringsveier for kabler Innspilltabeller mellom fag Generelt om tilbudsfasen Dokumentasjon av det ferdige anlegget


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/start.txt · Sist endret: 2020/02/10 16:06 av jk