Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tegneregler_kart

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til fremstilling av modeller og tegninger med kart

Kartdata skal alltid bestilles gjennom Geodata-faggruppen i Bane NOR

Modeller

Informasjon/påtegning:

 • Koordinatsystem: - for eksempel: «Horisontalt: EUREF89 / NTM Sone 10, Vertikalt:NN2000»
 • Kildehenvisning (navn på eier/rettighetshaver for kartdata) - for eksempel: «Kilde: Geovekst», Kilde «Oslo kommune»

Eksempel: her vil det kommet et eksempel

Tegninger

Kilometreringen skal være økende fra venstre mot høyre.

Informasjon i tittelfeltet:

 • Målestokk: Ta med hvilket arkformat målestokken refererer til (A1). Mange tegninger blir opp- eller nedskalert ved kopiering
 • Revisjon: Førsteutkastene av en tegning får revisjon 00, 01, 02, osv. Første offisielle utgave starter revisjonen på 00 igjen, og får samtidig tillagt bokstaven A (00A).

Alle tidligere utgaver fjernes fra revisjonsfeltet. Neste revisjon blir 01A, 02A, osv. Bokstaven A gjelder for konsept /løsningsforslag (utredning, hovedplan, detaljplan og byggeplan). Tegninger som utarbeides for tilbudsgrunnlag får bokstaven B (B-revisjon). Arbeidsbeskrivelse og arbeidstegninger får revisjonsbokstav C (C-revisjon). Det finnes i tillegg egne bestemmelser for hvilke opplysninger som skal angis på plankart som er utarbeidet etter plan- og bygningsloven, se Veileder til kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

Annen informasjon/påtegninger:

 • Nordpil (gjerne i nærheten av tittelfeltet slik at det kommer på forsiden ved bretting av tegningen)
 • Rutenett og/eller målestokklinjal
 • Koordinatsystem: - for eksempel: «Horisontalt: EUREF89 / NTM Sone 10, Vertikalt:NN2000»
 • Kildehenvisning (navn på eier/rettighetshaver for kartdata) - for eksempel: «Kilde: Geovekst», Kilde «Oslo kommune»

Kvalitetsikring

Alle fagmodeller og tegninger skal oppdateres samtidig.

Prosjekterende skal gjennomgå prosedyrene for å kvalitetssikre innholdet. Om det ikke er avtalt andre kvalitetssikringsmetoder så skal underliggende punkter benyttes:

 • Bruk av faglige sjekklister
 • Tverrfaglig gjennomgang av modell og tegningsproduksjon
 • Samtidig revisjon, levering og publisering av resultatmodeller og tegninger
 • Gjennomgang og signering av arbeidet sammen med kontrollerende og godkjennende på digitale leveranser. Signatur /elektronisk signatur påføres versjonshåndteringstabell.
 • Det må ikke gjøres endringer i modellen etter at prosjektet har gitt den status godkjent
 • Gjennomføringen av kvalitetssikringen skal dokumenteres og følge prosjektet

Godkjenning av modeller og tegninger

Alle modeller og tegninger skal kontrolleres og godkjennes etter prosjektets PDP og krav til egenkontroll.

Leveransen skal aksepteres av mottaker før disse anses som levert.


Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/fag/felles/tegneregler_kart.txt · Sist endret: 2019/11/14 11:16 av stun