Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tegninger-en

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:felles:tegninger-en [2019/09/13 09:02]
stun [Kontroll av produksjon]
fag:felles:tegninger-en [2019/09/13 09:04] (nåværende versjon)
stun [Oppgradering til «som bygget» modell]
Linje 121: Linje 121:
 If “as built” measurements entail changes that are of significance to the further construction,​ the original model shall be revised and sent out as a plan change. If “as built” measurements entail changes that are of significance to the further construction,​ the original model shall be revised and sent out as a plan change.
  
-===== Oppgradering til «som bygget» modell ​=====+===== Upgrade to "as built" model =====
  
-Prosjekterende skal etter tilbakemelding fra entreprenør oppgradere følgende modellerresultat-, visnings-, samordningsog kildemodell til «som bygget» ​status+Designers will, upon feedback from the contractor, upgrade the following modelsresult-, display-, coordinationand source model to "as built" ​status.
- +
-  * All oppdatering skjer med entreprenørens egne målinger og geometrisk kvalitetskontroll som grunnlag. Ved behov for supplerende målinger eller korrigering av entreprenørens prosedyrer for leveranse bestilles dette gjennom oppdragsgiver. +
-  * Prosjekterende skal fortløpende oppgradere alle resultatmodeller til «som bygget» status i samsvar med entreprenørens fremdrift og leveranse av innmålinger. +
-  * Basert på entreprenørens innmålingsdata skal alle eventuelle prosjekterte 2D-objekter oppgraderes til 3D.+
  
 +  * All updating takes place with the contractor'​s own measurements and geometric quality control as the basis. If additional measurements or correction of the contractor'​s delivery procedures are required, this is ordered through the client.
 +  * Designers should continuously upgrade all performance models to "as built" status in accordance with the contractor'​s progress and delivery of measurements.
 +  * Based on the contractor'​s measurement data, any projected 2D objects should be upgraded to 3D.
  
 ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering ===== ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering =====
fag/felles/tegninger-en.1568358166.txt.gz · Sist endret: 2019/09/13 09:02 av stun