Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
fag:felles_elektro:utredning:start

Felles elektro - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for overbygning. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt. Det vil normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av lavspenningsanlegg i en utredningsfase.

Forventninger for gjennomføringen er beskrevet i Bane NORs retningslinjer under Håndbok Digital planlegging -Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer oppgitt i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Første versjon gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/utredning/start.txt · Sist endret: 2020/02/11 14:02 av stun