Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:dokumentasjon

Kontaktledning - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forbedredes allerede ved prosjekteringsgrunnlaget og oppdateres underveis. Under bygging skal alle endringer fra prosjektert grunnlag rettes opp og markeres på arbeidstegninger. Dette skal gjøres ut fra retninglinjer for Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon. Dette skal leveres før prosjektet tas i bruk eller etter avtale med eier.

Arkivering er den endelige oppbevaringen av prosjekteringen og byggefasen, til bruk for drift- og vedlikeholdsfasen.
Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon STY-605016, og gjennom krav fra prosjektet til sluttdokumentasjon.

Elektroniske modeller sendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg så skal siste revisjon av hver modell / tegning sendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser, arkivering er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon STY-605016, og oversikt over FDV leveranser FDV-dokumentasjon STY-605072.

Eksempler på leveranser

Eksempler på hva som kan bli sluttdokumentasjon og FDV leveranse.

  • Eksempler blir lagt inn senere

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/dokumentasjon.txt · Sist endret: 2021/09/15 10:52 av stun