Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:utredning:start

Kontaktledning - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning, den er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av kontaktledningsanlegg i en utredningsfase. Det er likevel behov for tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart med hensyn til konsekvenser, kostnader og forutsetninger.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging- Leveranse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
  • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/- 40 %
  • Det utarbeides normalt ikke egne tegninger for Kontaktledning i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet.
  • Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter skal utarbeides etter beskrivelse gitt i Tegningsleveranser.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/utredning/start.txt · Sist endret: 2019/03/01 07:57 av stun