Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:belysningsanlegg

Leveranse for Belysningsanlegg i Byggeplan

Beskrivelser

I byggeplan leveres følgende beskrivelser:

 • Beskrivelse av tiltaket, detaljering av beskrivelsen fra detaljplan
 • Beskrivende poster i konkuransegrunnlaget (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene)
 • Lysberegninger
 • Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
 • Signallister
 • Kortslutningsberegninger
 • Kostnadsoverslag
 • Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Skjema

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

 • Enlinjeskjema for hele anlegget

Tegninger

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

 • Arrangementstegning for hele anlegget med bygningstegning som grunnlag (innendørs)
 • Arrangementstegning for hele anlegget med situasjonsplan som grunnlag (utendørs, areal- , tunnelbelysning)

Eksempelleveranser

FIXME: Skal vi bruke begrepet plantegning eller arrangementstegning? Det er vel forsåvidt begge deler. Bruker arrangementstegning i leveranselista rett ovenfor.

Arrangementstegning belysning 1
Arrangementstegning belysning 2
[is_plantegning_belysning_3.pdf]Arrangementstegning belysning 3

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/belysningsanlegg.txt · Sist endret: 2018/12/23 12:33 av akhshe