Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:elinstallasjon_i_tekniske_hus

Leveranse for Elinstallasjon i tekniske hus, i Byggeplan

Beskrivelser

I byggeplan leveres følgende beskrivelser:

 • Beskrivelse av tiltaket, detaljering av beskrivelsen fra detaljplan, beskrive grensesnitt mot utstyr som skal installeres
 • Beskrivende poster i konkuransegrunnlaget (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene)
 • Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
 • Signallister
 • Kortslutningsberegninger
 • Lysberegninger
 • Kostnadsoverslag
 • Innspill til tverrfaglig jordinsplan

Tegninger

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

 • Fordelingsskjema
 • Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Skjema

Følgende arrangementsskjema skal leveres:

 • Installasjonstegning med bygningstegning som grunnlag (innendørs)

Eksempelleveranser

FIXME: Er Plan-elhus 1 også en installasjonstegning?

Innstallasjonstegning teknisk hus
Plan-elhus 1

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/elinstallasjon_i_tekniske_hus.txt · Sist endret: 2018/12/22 20:19 av akhshe