Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:hoyspent_stromforsyning

Leveranse for Høyspent Strømforsyning i Byggeplan

Beskrivelser

I byggeplan leveres følgende beskrivelser:

 • Beskrivelse av tiltaket, detaljere beskrivelsen fra detaljplan
 • Beskrivende poster i konkuransegrunnlaget (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene)
 • Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
 • Signallister
 • Beregninger, kabler og vern
 • Kostnadsoverslag
 • Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Skjema

Følgende oversiktsskjema skal leveres

 • Overordnet enlinjeskjema for strekningen
 • Enlinjeskjema for hver nettstasjon
 • Koblingsskjema
 • Klemmekoblingsskjema

Tegninger

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

 • Overordnet geografisk arrangementstegning for strekningen med situasjonsplan (kart) som grunnlag
 • Arrangementstegning hver nettstasjon med bygningstegning som grunnlag

Eksempelleveranser

Overordnet enlinjeskjema for strekningen
Geografisk arrangementstegning

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/hoyspent_stromforsyning.txt · Sist endret: 2018/12/22 20:19 av akhshe