Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
fag:lavspenning:byggeplan:reservestrom

Leveranse for Reservestrøm i Byggeplan

Beskrivelser

I byggeplan leveres følgende beskrivelser:

 • Beskrivelse av tiltaket, detaljering av beskrivelse fra detaljplan
 • Beskrivende poster i konkuransegrunnlaget (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene)
 • Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
 • Signallister
 • Beregninger kabler, vern, kortslutningsberegninger i alle driftssituasjoner
 • Kostnadsoverslag
 • Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Skjema

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

 • Enlinjeskjema som viser hvilke deler som har normalkraft, reservekraft (UPS og/ eller dieselaggregat)
 • Koblingsskjema
 • Klemmekoblingsskjema/ rekkeklemmeskjema

Tegninger

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

 • For hele anlegget med bygningstegning som grunnlag

Eksempelleveranser

Enlinjeskjema reservestrøm
Enlinjeskjema reservestrøm 2

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/reservestrom.txt · Sist endret: 2018/12/22 20:19 av akhshe