Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:sporvekselvarme

Leveranse for Sporvekselvarme i Byggeplan

Se Teknisk regelverk 543 Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme

Bane NOR har for tiden (gyldig til jan 2017) rammeavtale med tre leverandører av sporvekselvarmeanlegg. For hvert anlegg skal det gjennomføres en minikonkurranse etter Bane NORs regler. Det er utarbeidet egne skjema for gjennomføring av denne konkurransen. Det skal beskrives og beregnes forsyningskabel og vern fram til de enkelte gruppeskap, valgt leverandør prosjekterer komplette anlegg fra og med gruppeskapene. Vern må koordineres.

Beskrivelser

Følgende beskrivelser skal leveres:

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
  • Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Skjema

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

  • Enlinjeskjema for hele anlegget til og med gruppeskap (felles for hele installasjonen)

Tegninger

Følgende arrangementstegninger skal leveres

  • Oversikt som viser matende fordeling, alle gruppeskap og hvilke veksler de forsyner (med situasjonsplan (kart) som grunnlag)

Eksempelleveranser

(FIXME: Fiks tittel på tegningene. Gjør det tydelig hvilket punkt i leveransen de peker til.)

Arrangementstegning geografisk
Arrangementstegning skjematisk

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/sporvekselvarme.txt · Sist endret: 2021/04/07 08:26 av hmh