Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:lavspenning:byggeplan:start [2018/12/21 12:43]
akhshe ↷ Siden ble flyttet fra fagomrader:lavspenning:byggeplan:start til fagomrader:ytre_miljo:fagomrader:lavspenning:byggeplan:start
fag:lavspenning:byggeplan:start [2020/02/11 15:20] (nåværende versjon)
stun [Versjonshistorikk]
Linje 1: Linje 1:
-====== Byggeplan ​Lavspenning ​====== +===== Lavspenning ​- Byggeplan ​===== 
  
-===== Planforutsetning ​=====+==== Planforutsetning ====
  
 For byggeplan må det utstedes samsvarserklæring. ​ For byggeplan må det utstedes samsvarserklæring. ​
Linje 7: Linje 7:
  
  
-===== Krav til skjema ​og tegninger ​=====+==== Forventninger ​til skjemaer ​og tegninger ====
  
 I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon. I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.
Linje 16: Linje 16:
 [[trv>​Felles_bestemmelser/​Generelle_bestemmelser#​Prosjektering|Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk]] [[trv>​Felles_bestemmelser/​Generelle_bestemmelser#​Prosjektering|Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk]]
  
-===== Problemstillinger som må avklares ​=====+==== Problemstillinger som må avklares ====
  
 Forhold som må være avklart før oppstart byggeplan: ​ Forhold som må være avklart før oppstart byggeplan: ​
Linje 29: Linje 29:
   * Kostnad ved gjennomføring av tiltak   * Kostnad ved gjennomføring av tiltak
  
-===== Krav til  ​Leveranse ​=====+==== Leveranse ====
 Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype. Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype.
 For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen. For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.
  
-I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene+I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter retningslinjene ​oppgitt i [[digitalplan:leveranse|Håndbok Digital planlegging - Leveranse]]
-[[digital_plan:krav_til_leveranse|Krav til leveranse]]+
  
 Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres: ​ Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres: ​
Linje 47: Linje 46:
  
  
-===== Versjonshistorikk ​=====+==== Versjonshistorikk ====
  
- +  * Versjon 7Utvidet med produksjon ​og dokumentasjonGjeldende fra 10.02.2020 
-Hovedendringer er utført ved revisjonerMindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk+  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1551364820|Versjon 6]]. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019 
- +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1547454450|Versjon 5]]. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017 ​  
-De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her: +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1493803248|Versjon 4. ]] Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017 
- +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1490882267|Versjon 3.1. ]] Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 ​  
-  * [[|Versjon 5]]. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017 ​  +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1483363361|Versjon 3. ]] Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017 
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1493803248|Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017]] +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1457603086|Versjon 2. ]] Gjeldende fra 15.01.2016
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1490882267|Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 ​]]   +
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1483363361|Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017]] +
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1457603086|Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016]]+
   * Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.   * Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.
  
fag/lavspenning/byggeplan/start.1545392634.txt.gz · Sist endret: 2018/12/21 12:43 av akhshe