Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:lavspenning:byggeplan:start [2019/02/15 12:15]
akhshe
fag:lavspenning:byggeplan:start [2020/02/11 15:20] (nåværende versjon)
stun [Versjonshistorikk]
Linje 7: Linje 7:
  
  
-==== Krav til skjema ​og tegninger ====+==== Forventninger ​til skjemaer ​og tegninger ====
  
 I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon. I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.
Linje 29: Linje 29:
   * Kostnad ved gjennomføring av tiltak   * Kostnad ved gjennomføring av tiltak
  
-==== Krav til  ​Leveranse ====+==== Leveranse ====
 Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype. Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype.
 For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen. For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.
  
-I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene+I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter retningslinjene ​oppgitt i [[digitalplan:​leveranse|Håndbok Digital planlegging - Leveranse]]
-[[digitalplan:​krav_til_leveranse|Krav til leveranse]]+
  
 Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres: ​ Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres: ​
Linje 49: Linje 48:
 ==== Versjonshistorikk ==== ==== Versjonshistorikk ====
  
-  * [[|Versjon 5]]. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017 ​  +  ​* Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020 
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1493803248|Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017]] +  ​* [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1551364820|Versjon 6]]. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019 
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1490882267|Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 ​]]   +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1547454450|Versjon 5]]. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017 ​  
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1483363361|Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017]] +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1493803248|Versjon 4. ]] Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017 
-  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1457603086|Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016]]+  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1490882267|Versjon 3.1. ]] Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 ​  
 +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1483363361|Versjon 3. ]] Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017 
 +  * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​fag/​lavspenning/​byggeplan/​start?​rev=1457603086|Versjon 2. ]] Gjeldende fra 15.01.2016
   * Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.   * Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.
  
fag/lavspenning/byggeplan/start.1550229355.txt.gz · Sist endret: 2019/02/15 12:15 av akhshe