Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:lavspenning:byggeplan:start [2019/02/27 09:54]
stun [Versjonshistorikk]
fag:lavspenning:byggeplan:start [2019/02/28 15:40] (nåværende versjon)
akhshe [Leveranse]
Linje 33: Linje 33:
 For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen. For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.
  
-I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene+I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter retningslinjene ​oppgitt i [[digitalplan:​leveranse|Håndbok Digital planlegging - Leveranse]]
-[[digitalplan:​leveranse|Leveranse]]+
  
 Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres: ​ Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres: ​
fag/lavspenning/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2019/02/28 15:40 av akhshe