Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:togvarmeanlegg

Leveranse for Togvarmeanlegg i Byggeplan

Beskrivelser

I byggeplan leveres følgende beskrivelser:

  • Beskrivelse av tiltaket, detaljering av beskrivelsen fra detaljplan
  • Beskrivende poster i konkuransegrunnlaget (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene)
  • Innspill til faseplaner (gjennomføring av anlegg riving/bygging, når skal man gjøre hva)
  • Signallister
  • Beregninger
  • Kostnadsoverslag
  • Innspill til tverrfaglig jordingsplan

Skjema

Følgende oversiktsskjema skal leveres:

  • Enlinjeskjema for hele anlegget

Tegninger

Følgende arrangementstegninger skal leveres:

  • Oversikt som viser matende fordeling, fordelingsmodul og torvarmeposter (med situasjonsplan (kart) som grunnlag)

Eksempelleveranser

Enlinjeskjema togvarme
Enlinjeskjema togvarme 2

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/togvarmeanlegg.txt · Sist endret: 2018/12/22 20:19 av akhshe