Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:dokumentasjon

Lavspenning - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forbedredes allerede ved prosjekteringsgrunnlaget og oppdateres underveis. Under bygging skal alle endringer fra prosjektert grunnlag rettes opp og markeres på arbeidstegninger. Dette skal gjøres ut fra retninglinjer for Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon og består av å rette opp prosjektdokumentasjonen etter byggefasen. Dette skal leveres før anlegget overtas av eier.

Arkivering er den endelige dokumentasjonen av det ferdigstilte anlegget.
Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon STY-605016, og gjennom krav (PDP)fra prosjektet til sluttdokumentasjon.

Elektroniske modeller sendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg så skal siste revisjon av hver modell / tegning sendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser, arkivering er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon STY-605016, og oversikt over FDV leveranser FDV-dokumentasjon STY-605072.

Eksempler på leveranser

Eksempler på hva som kan bli forespurt i produskjonen av anlegget.

  • Eksempler kommer senere.

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/dokumentasjon.txt · Sist endret: 2020/02/10 11:07 av stun