Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:utredning:start

Lavspenning - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for overbygning. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av lavspenningsanlegg i en utredningsfase. Det er likevel behov for tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart og konsekvenser, kostnader og forutsetninger.

Forventninger for gjennomføringen er beskrevet i Bane NORs retningslinjer under Håndbok Digital planlegging -Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer oppgitt i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Generelt skal det leveres følgende på lavspenning:

  • En tilstrekkelig beskrivelse
  • Vurdering av risiko og egnethet
  • Nødvendige beregninger
  • Nødvendig tegningsunderlag
  • Samsvarserklæring

Det kan leveres Situasjonsplan (kart) som viser inntakspunkt, nettstasjoner/ hovedfordelinger, samt enlinjeskjema. Der det er utført analyser i programvaren, skal de leveres på originalformat. Det skal normalt leveres enlinjeskjema for lavspent med teknisk hovedplan.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/utredning/start.txt · Sist endret: 2019/02/28 14:13 av akhshe