Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:signal:start

Signal

Henvisning til dokumenter

Prosjektering av Signal

Prosjektering i fagområdet signal skal gjøres i henhold til Arbeidsprosesser for signal, med støtte fra håndbøkene STY-602587 og STY-602588. Sammen dekker disse dokumentene alt av prosjekteringsveiledning for fagområdet signal, så prosjekteringsveilederen inneholder ikke mer utfyllende veiledning.

Signal

Krav til leveranser:

All signalprosjektering skal utføres i henhold til arbeidsprosesser for signal, se leverandørinfo http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Arbeidsprosesser-Signaltjenester/. R/P skal utarbeide skjematiske planer for de alternativene som vurderes i henhold til signals arbeidsprosess H104. R/P skal utarbeide tegningsliste med status på tegninger i eksisterende anlegg, slik at tegninger kan sendes inn til oppdatering (kontroll av grunnlagsdata). R/P skal utarbeide og levere en egen dokumentplan for alle relevante dokumenter innen faget. Nødvendige illustrasjoner til dokumenter hentes fra skjematisk plan. R/P skal gi en beskrivelse av alternativene som vurderes i henhold til signals arbeidsprosess H107. Kostnadsestimat skal utarbeides i henhold til signals arbeidsprosess H104. Estimeringen skal følge prosesskodene i Bane NOR.

Eksempler på leveranser

Modeller på fagleveranse:

F-modell i S-modell


Send tilbakemelding på denne siden

fag/signal/start.txt · Sist endret: 2020/02/11 15:09 av stun