Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:byggeplan:start

Tele - Byggeplan

Plangrunnlag

Grunnlagsdata skal verifiseres og evt suppleres i henhold til krav til Grunnlagsdata

Utførelse

Byggeplanen er grunnlaget for tilbudsbeskrivelsen og skal være utformet med tilstrekkelig detaljeringsgrad til å beskrive gjennomføring av det prosjekterte anlegget. Entreprenør skal kunne bygge etter det som er beskrevet i prosjekteringsunderlaget og i prosesskodene, samt kunne gi komplette priser for alle tiltak og arbeider. Herunder også for midlertidige anlegg.

Det stilles krav til arbeidets innhold og utformingen av resultatet. Byggeplan skal gjennomføres i henhold til STY-601738 - Håndbok for utrednings-, plan og byggeprosjekter i Bane NOR ]]. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Utførelse

Leveranse

I byggeplan inngår i utgangspunktet samme dokumenter som i detaljplan med ytterligere detaljering og med tillegg av nye tegninger. Dersom ikke annet framkommer i kontraktdokument skal følgende leveres:

 • Fagmodell tele
 • Dokumentplan: Liste over alle dokumenter med dokumentnummer, tittel m.m.
 • Beskrivelse i teksthefte. Detaljert ned til objektnivå for alle delanlegg.
 • Fasebeskrivelser
 • Innspill til andre fagområder: Eksakt plassering, innfesting, fundamenttyper, kabler (antall/lengder/typer/endepunkter), strømbehov, jordingsbehov
 • Tegninger (omfang vil variere noe avhengig av prosjekttype):

Eksempler på utførelse

Plassering av togselskapers objekter på plattformer må også inkluderes på teletegningene. Tegningene skal vise eksisterende og nytt anlegg. Faseplanen kan være en tekstlig beskrivelse eller tegninger. Tegninger skal utarbeides på format i hht STY-605016.

Annet:

Versjonshistorikk

 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3. Tillagt forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Gjeldende fra 31.03.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 28.07.2015
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2019/11/14 11:17 av stun