Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
fag:tele:hovedplan:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Teknisk hovedplan - Tele

Overskrift

Aktiviteter som skal inngå

 • Identifisering av generiske og prosjektspesifikke krav
 • Definering av tiltak/løsninger via tverrfaglig prosjekteringsprosess
 • Avklaring av behov for areal for ferdig anlegg og evt. midlertidig anlegg som innspill til kommunedelplan/reguleringsplan
 • Deltakelse i analyse av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet som styres av RAMS-rådgiver
 • Avvikshåndtering i henhold til Bane NORs retningslinjer
 • Faseplanlegging
 • Deltakelse i analyse for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) som styres av SHA-rådgiver
 • Kostnadsestimering

Krav til leveranse

Leveransen skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Beskrivelse i dokumentet «Teknisk hovedplan» av blant annet følgende: Krav og forutsetninger, eksisterende anlegg, tiltak med flere alternativer, systemgrensesnitt, konklusjoner og anbefalinger, sammendrag av kostnadsestimat
 • Kostnadsestimat med nøyaktighet +/- 20% Estimatet danner grunnlaglag for økonomisk usikkerhetsanalyse.
 • Bidrag til RAMS-analyse. Dokumenter: Systemdefinisjon og Systemkravspesifikasjon
 • Bidrag til Faseplan
 • Bidrag til analyse for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Kontrollplan med sjekklister
 • Det produseres vanligvis ingen tegninger for tele i hovedplan, men en konseptskisse kan i enkelte prosjekter være påkrevet. Eventuell tegning skal utarbeides på format i hht STY-600218 Instruks for dokumentstyring i utbyggingsprosjekter.
 • Dersom det skal produseres en modell for tele, skal modellen bygges opp etter følgende retningslinjer: Oppbygging av en fagmodell.

Eksempler på utførelse

Normalt vil det ikke være behov for modeller eller tegninger i hovedplanfasen for tele, men det er et krav at det produseres en tekstlig beskrivelse av eksisterende anlegg og tiltak. Eksempler:

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/hovedplan/start.1546167590.txt.gz · Sist endret: 2018/12/30 11:59 av akhshe