Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Fagområde: Tele

Tele

Hensikt

Hensikten med følgende beskrivelser og eksempler er å tydeliggjøre forventninger til hva som skal prosjekteres for fagområdet Tele i hver planfase. Omfanget av leveransen avhenger av type prosjekt.

Henvisninger til kravdokumenter

Prosjektering av teleanlegg skal baseres på Teknisk Regelverk/Tele/560 Prosjektering og bygging. Der gis også henvisninger til andre relevante deler av Teknisk regelverk og øvrige styrende dokumenter.

Viktig om prosjektering, bygging og dokumentasjon av teleanlegg

  • Enheten «Kjøreveis IKT» i Bane NOR er infrastruktureier av teleanlegget til Bane NOR og er ansvarlig for å utvikle, forvalte, drifte og vedlikeholde Bane NORs teleanlegg. Ved oppgradering eller prosjektering av nytt teleanlegg skal enheten involveres i alle planfaser og byggefasen. Hensikten er å sikre at prosjektert utstyr samhandler med eksisterende systemer.Retningslinjer for involvering av enheten er nedfelt i dokument STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.
  • Spesielt om prosjektering av radioanlegg: Prosjektering av radioanlegg
  • Spesielt om prosjektering av teleanlegg på stasjoner: Håndbok for stasjoner. Stasjonshåndboken inneholder krav, anbefalinger og veiledninger. Ref Kap 6.9 Kameraovervåkning, kap 8 Informasjonselementer og kap 10 Plasseringsveileder.
  • Et databasebasert elektronisk registreringsvertøy for kabelanlegg og deler av GSM-R nettet skal benyttes som beskrevet i Teknisk Regelverk/Tele/560 Prosjektering og bygging/kapittel 5 Dokumentasjon.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/start.1547459816.txt.gz · Sist endret: 2019/01/14 10:56 av akhshe