Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Prosjekteringsveiledning Tele

Hensikt

Hensikten med følgende er å tydeliggjøre forventninger til hva som skal prosjekteres for fagområdet Tele i hver planfase og for hvert delanlegg. Omfanget av leveransen avhenger av type prosjekt.

Krav og føringer

Prosjektering av teleanlegg skal baseres på krav i Teknisk Regelverk/Tele/560 Prosjektering og bygging. Der henvises det videre til lover/forskrifter/standarder og Bane NORs styrende dokumenter.

Bane NORs teleanlegg

Teleanlegget i Bane NOR består av følgende delanlegg:

  • Teletekniske rom, herunder internt telerom, telelosjirom og utendørs skap samt system for elektronisk adgangskontroll.
  • Kabelanlegg.
  • Transmisjonssystemer.
  • Radiosystemer, herunder GSM-R, system for mobildekning og internet i tog (MIT) og system for Nødnett (Tetra).
  • Informasjonssystemer, herunder høyttaleranlegg, teleslynger, monitorer, anvisere, ur og videoanlegg.
  • Driftsstøttesystemer. Omhandles ikke i prosjekteringsveilederen da dette er et sentralisert system som ivaretas av infrastruktureier for teleanlegg.

Involvering av infrastruktureier

Enheten «Kjøreveis IKT» i Bane NOR er infrastruktureier av Bane NORs teleanlegg. Enheten skal involveres i alle planfaser i henhold til retningslinjer nedfelt i dokument:

STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg.

Innspill til offentlig plan

Som innspill til offentlig plan, er det arealbehov som er mest aktuelt for teleanlegg. Arealbehov er aktuelt for balnt annet teleteknisk rom/-bygg, føringsveier for kabler, GSM-R-master og antenner.

Forventninger prosjektering Tele

Versjonshåndtering

  • Versjon 2. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 1.09.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/start.1551172979.txt.gz · Sist endret: 2019/02/26 10:22 av akhshe