Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:detaljplan:d

Detaljplan D: Plan veger og andre spor

En D-tegning tilsvarer C-tegningen, men benyttes for områder som faller utenfor C-tegningen hovedhensikt, eller når det ikke er plass til å felle inn lengdeprofil for kyssende/omlagte veger eller andre objekter som fremgår på plandelen av den aktuelle C-tegningen. Typiske tema for D-tegningen er stasjonsanlegg, sidespor, veger , adkomstveger, anleggsveier, driftsveger, gang- og sykkelveger og parkeringsanlegg.

Kartgrunnlaget for D-tegningen kan ha tilsvarende målestokk, standard og detaljering som C-tegningene. Plan- og profildelen av tegningene benyttes separat eller felles alt etter behovet og ha det er behov for å presentere.

Eksempeltegninger

[detaljplan_d1.pdf] En detalj i målestokk 1:1000 rundt en veiomlegging med plan og profil over detaljen. Tegningen er noe uferdig og del som ønskes å vises burde ha vært i en større målestokk. Mangler påskrift om kildehenvisning og koordinatsystem.
[detaljplan_d2.pdf] En detalj over en vegstrekning med tilhørende støttemur. Målestokk 1:200. Ulik målestokk i plan og profiltegning, og profiltegningen burde vært mer informativ.
[d-dp-ob_001.pdf] En detaljering av et stasjonsområdet som ikke kan legges inn i en c-tegning. Det er brukt farger og symboler for å gjøre tegningen mer informativ.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan/d.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe