Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
fag:underbygning:banelegeme:detaljplan:e

Detaljplan E: Detaljer

E-tegningene utarbeides vanligvis i målestokk 1:200 eller 1:200 eller større, og viser spesielle elementer i planen. Typisk innhold i en E-tegning er kryss og avkjørsler samt detaljer for stasjoner / holdeplasser med parkeringsanlegg.

Eksempeltegninger

[e-dp-ob_001.pdf] En detalj over et vegkryss med omlagt veistrekning.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan/e.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe