Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:detaljplan:f

Detaljplan F: Normalprofil

Normalprofilet sal vise typiske tverrsnitt av jernbanen med sideterreng. Typiske elektroobjekt skal være integrert. Typiske eller minimumsmål for bredde, lengder og høyder skal fremgå. Referanselinjer markeres. F-tegningene utarbeides vanligvis i målestokk 1:50. Detaljer av overbygning vises eventuelt i målestokk 1:10.

[detaljplan_f1.pdf] F-SPOR: Normalprofil. Målestokk 1:50 A1. Viser en teging for skjæring, skråning og fylling sammen med plassering av trase og jernbanetekniske elementer. Målsettes fra senter spor. Tegningen er et samarbeidsprosjekt mellom fagene underbygning, elektro, kl og overbygning.
[detaljplan_f2.pdf] F-TUNNEL: Normalprofil tunnel. Målestokk 1:50 A1. Viser installasjoner i forhold til spor. Tegningenlages i samarbeid med fagene bygg, underbygning, elektro, kl og overbygning.
[detaljplan_f4.pdf] F-TERMINAL/STASJON: Normalprofil terminalområde. Målestokk 1:50 A1. Viser installasjoner i forhold til spor. Tegningen lages i samarbeid med fagene bygg, underbygning, elektro, kl og overbygning.
[f-dp-ub_001.pdf] Normalprofil i prosjektet Holm -Nykirke som ble ferdigstilt i 2016. Målestokken er vist i 1:20 med et detaljutsnitt i 1:10.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan/f.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe