Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:detaljplan:i

Detaljplan I: Føreingsveier og fundamentplan

I-tegninger skal vise eksisterende kabler og linjer , samt nye faste installasjoner. Kartgrunnlaget ved utarbeidelse av I-tegninger har normalt tilsvarende målestokk og detaljering som C-tegningene. Fundamenter til elektriske installasjoner vises normal som en I-tegning.

Eksempeltegninger

Tegning som viser et eksempel på føringsvei gjennom et område. Tegningen er i målestokk 1:1000. Det er eget felt med rammer for henvisninger, symboler og fargekoder og anmerkinger.
Tegning over fundamentplan for et elteknisk hus i målestokk 1:500 og detaljer 1:50. Teningen som er vist er nummerert som en j-tegning men bør nok være en I-tegning.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan/i.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe