Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
fag:underbygning:konstruksjoner:detaljplan

Bru, tunnel og konstruksjoner - Detaljplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for Bru, tunnel og konstruksjoner.

Grunnlagsdata

Før arbeidet kan gjennomføres må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Dette for å kunne gi grunnlag for med sikkerhet å kunne definere tiltaket, og konsekvensene av det. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger av spor og øvrig anlegg for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Disse dataene skal benyttes av øvrige fag og prosjektdeltakere. Det er viktig å skaffe oversikt over behovet fra alle, slik at man kan få en samlet bestilling av bakgrunnsmaterialet. Kart og geodata over området med tilstrekkelig kvalitet og som viser bebyggelse, veier, områder som krever spesiell behandling, og høydereferanser.

Prosjekterende skal i sin prosjektering oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler konstruksjonener. Det skal utarbeides tilstrekkelig dokumentasjon for å synliggjøre tiltaket i detaljplanen.

Fagrapport fra prosjekterende skal inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet. Fagområdet innebærer minimum:

  • Vurdering av ytelsen og krefter konstruksjonene skal håndtere.
  • Vurdering av forskjellige løsninger og typer som er aktuelle. Det skal spesielt vurderes om det er mulig å benytte standardløsninger.
  • Beregning og uttegning av konstruksjoner for å dokumentere at konstruksjonene er innenfor gitte krav.
  • Tverrfaglige vurderinger av fagområder i underbygningen og undergrunnen da særlig med tanke på å unngå at objekter fra forskjellige fag plasseres på samme sted (kollisjonskontroll) dette gjelder for, og mot alle fagområder.
  • Prosjekterende skal beregne og gjøre rede for gjennomføring av bygging og ferdigstilling av konstruksjonene.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Eksempler på utførelse

Modeller på fagleveranser:

s_f_modell_konstruksjon.jpg
F-modell i S-modell


Enkel overgangsbru


Undergang konstruksjon


Stor overgangsbru


Eksempel på tegning som tillegg til modell

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/konstruksjoner/detaljplan.txt · Sist endret: 2020/01/31 09:02 av stun