Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:va_detaljplan

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:va_vei:va_detaljplan [2019/02/28 09:20]
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
fag:va_vei:va_detaljplan [2019/03/04 14:02] (nåværende versjon)
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
Linje 14: Linje 14:
  
 Prosjekteringen av VA-anlegget skal utføres etter ledningseiers eller felles [[http://​va-norm.no/​|VA-norm]]. Det forventes at modell fra hovedplan/​reguleringsplan videreføres. Hvis det har oppstått endringer i forutsetningene,​ skal det eksplisitt fremgå hva som må utføres og omfanget av arbeidet, og avklares med oppdragsgiver. Prosjekteringen av VA-anlegget skal utføres etter ledningseiers eller felles [[http://​va-norm.no/​|VA-norm]]. Det forventes at modell fra hovedplan/​reguleringsplan videreføres. Hvis det har oppstått endringer i forutsetningene,​ skal det eksplisitt fremgå hva som må utføres og omfanget av arbeidet, og avklares med oppdragsgiver.
 +
  
 Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging **[[digitalplan:​utforelse| - Utførelse]]**. Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging **[[digitalplan:​utforelse| - Utførelse]]**.
  
 +Fagområdets leveranse i planfasen er en illustrert fagrapport, en detaljert plan samt en 3D/BIM modell traséer, kumplassering og kumtype (vann, spillvann og overvann). Brannkummer skal angis særskilt og 3D/BIM modell skal også vise plassering av kumskilt og også det korrekte skiltet. ​
 +Fagrapporten skal gi en begrunnet, beskrivelse av ledningstraséer og tekniske installasjoner i forhold til Jernbanen og de omkringliggende områder. ​
 +Kummer i 3D/BIM modell skal inneholde alle deler som utgjør en kum og alle deler som må bygges innvendig i kummen i forhold til det mediet som passerer igjennom kummen. Der det hentes ut tegninger av kummer skal tegningene ha en detaljeringsgrad som viser alle deler samt at tegningen skal inneholde en liste over alle deler. ​
  
 Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - **[[digitalplan:​leveranse|Leveranse]]**. Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - **[[digitalplan:​leveranse|Leveranse]]**.
fag/va_vei/va_detaljplan.txt · Sist endret: 2019/03/04 14:02 av stun