Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:va_hovedplan

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:va_vei:va_hovedplan [2019/02/28 08:51]
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
fag:va_vei:va_hovedplan [2019/03/04 13:59] (nåværende versjon)
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
Linje 19: Linje 19:
 Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs [[digitalplan:​utforelse|Håndbok Digital planlegging - Utførelse]]. Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs [[digitalplan:​utforelse|Håndbok Digital planlegging - Utførelse]].
  
-Det er normalt ingen leveranser i hovedplan. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ.+Det er normalt ingen detaljert ​leveranser i hovedplan. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ.
  
 +Fagområdets leveranse i planfasen vil da være en illustrert fagrapport og eventuelt en rammeplan samt en enkel 3D modell som viser traséer, kumplassering og kumtype (vann, spillvann og overvann). Brannkummer angis særskilt. Fagrapporten skal gi en overordnet, begrunnet, beskrivelse av plasseringen av ledningstraséer og tekniske installasjoner i forhold til Jernbanen og de omkringliggende områder. Fagrapporten skal angi de krav det lokale Brannvesen har satt til utbyggingen,​ unntak fra dette er jernbanelinjer utenfor tettbygde strøk.
 +Plassering av tekniske løsninger som kummer og pumper skal være vurdert ut i fra tilgang til dem for vedlikehold uten at det skal forstyrre trafikken til og fra stasjoner eller togtrafikken på linjen.
 +
 +Fagrapporten skal gjøre en vurdering av arbeidsforholdene i forbindelse med vedlikehold på tekniske deler i kummer, vurderingen skal være kortfattet og skal angi en minste innvendig diameter for kummer. Fagrapporten skal inneholde en vurdering for plassering av avslutning til varerør som planlegges, det skal i vurderingen tas hensyn til utformingen av overflaten som kan bli berørt ved oppgraving for å komme til varerør. ​
  
 Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer:​ Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer:​
fag/va_vei/va_hovedplan.txt · Sist endret: 2019/03/04 13:59 av stun