Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:vei_detaljplan

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:va_vei:vei_detaljplan [2019/02/28 09:21]
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
fag:va_vei:vei_detaljplan [2019/02/28 09:25] (nåværende versjon)
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
Linje 17: Linje 17:
 Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt. ​ Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt. ​
  
-Alle omlegginger av veier, offenltlige,​ private, og anleggsveier skal vises. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin [[http://​www.vegvesen.no/​fag/​publikasjoner/​Handboker|Håndbok N100]], med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen. For midlertidige anleggsveier skal det gjøres en forenklet prosjektering.+Alle omlegginger av veier, offenltlige,​ private, og anleggsveier skal vises. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin [[http://​www.vegvesen.no/​fag/​publikasjoner/​Handboker|Håndbok N100]], med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen. For midlertidige anleggsveier skal det gjøres en forenklet prosjektering. I tillegg må prosjekteringen oppfylle krav i Teknisk regelverk vedrøende [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Underbygning/​Prosjektering_og_bygging/​Minste_avstand_jernbane%E2%80%94vei|minste avstand jernbene - vei]].
  
 Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging **[[digitalplan:​utforelse| - Utførelse]]**. Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging **[[digitalplan:​utforelse| - Utførelse]]**.
fag/va_vei/vei_detaljplan.txt · Sist endret: 2019/02/28 09:25 av stun