Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:vei_hovedplan

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:va_vei:vei_hovedplan [2019/02/26 15:53]
stun [Versjonshistorikk]
fag:va_vei:vei_hovedplan [2019/02/28 08:52] (nåværende versjon)
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
Linje 15: Linje 15:
  
 Det er bare endringer i hovedveisystemet som skal beskrives. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin [[http://​www.vegvesen.no/​fag/​publikasjoner/​Handboker|Håndbok N100]], med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen. ​ Det er bare endringer i hovedveisystemet som skal beskrives. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin [[http://​www.vegvesen.no/​fag/​publikasjoner/​Handboker|Håndbok N100]], med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen. ​
 +
 +Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres,​ hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs [[digitalplan:​utforelse|Håndbok Digital planlegging - Utførelse]].
  
 Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer:​ Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer:​
fag/va_vei/vei_hovedplan.txt · Sist endret: 2019/02/28 08:52 av stun