Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:vei_utredning

Veianlegg - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for overbygning. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i Utredning

Fagspesifikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): Utførelse.

Det er bare endringer i hovedveisystemet som skal beskrives. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin Håndbok N100, med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen.

Leveransen gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Eksempler på utførelse

b-ut-ob_oversiktstegning Eventuelt kan det være kontraktsmessig avtalt levering av Fagmodell

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/va_vei/vei_utredning.txt · Sist endret: 2019/02/28 09:06 av stun