Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:vei_utredning

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
fag:va_vei:vei_utredning [2019/02/28 09:06]
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
fag:va_vei:vei_utredning [2019/02/28 09:06] (nåværende versjon)
stun [Fagspesifikke beskrivelser]
Linje 19: Linje 19:
 Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging):​ **[[digitalplan:​utforelse|Utførelse]]**. Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging):​ **[[digitalplan:​utforelse|Utførelse]]**.
  
-Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging **[[digitalplan:​leveranse|- Leveranse]]**. 
  
-Det er bare endringer i hovedveisystemet som skal beskrives. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin [[http://​www.vegvesen.no/​fag/​publikasjoner/​Handboker|Håndbok N100]], med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen. ​ 
  
 +Det er bare endringer i hovedveisystemet som skal beskrives. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ. Prosjekteringen av veien skal utføres etter fra Statens Vegvesen sin [[http://​www.vegvesen.no/​fag/​publikasjoner/​Handboker|Håndbok N100]], med tilhørende dokumenter. Om det andre vegstyremakter enn Statens Vegvesen må det avklares om det er stilt andre krav til utforming av vegen. ​
  
 +Leveransen gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging **[[digitalplan:​leveranse|- Leveranse]]**.
  
 ===== Eksempler på utførelse ===== ===== Eksempler på utførelse =====
fag/va_vei/vei_utredning.txt · Sist endret: 2019/02/28 09:06 av stun