Brukerverktøy

Nettstedverktøy


kontakt

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Om prosjekteringsveilederen

Prosjekteringsveilederen har som hensikt å tydeliggjøre Bane NORs forventinger til prosjektering av jernbaneanlegg. I tillegg til å være en støtte for prosjekterende, inneholder den krav til utførelse og leveranser som gjennom kontrakt utgjør grunnlag for prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen inneholder eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst hentet fra faktiske prosjekter. Eksemplene viser forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag. Organisasjonstittelen «Jernbaneverket» vil endres når tegningene erstattes av nye eksempler fra Bane NOR.

Faggruppe

Infrastruktur Teknisk avdeling
Rolle Eier
E-post
Tlf
Sten Inge Tunli
Rolle Daglig drift
E-post Sten.Inge.Tunli@banenor.no
Tlf +4791656270
Sten Inge Tunli
Rolle Fagområde Overbygning
E-post Sten.Inge.Tunli@banenor.no
Magne Hagen
Rolle Fagområde Kontaktledning
E-post Magne.Hagen@banenor.no
Johan Seljås
Rolle Fagområde Lavspenning
E-post Johan.Seljas@banenor.no
Ann Margret Rosenlund
Rolle Fagområde Tele
E-post Ann.Margret.Rosenlund@banenor.no
Jan Kristiansen
Rolle Fagområde Tele
E-post Jan.Kristiansen@banenor.no
Stein Ovar Nielsen
Rolle Fagområde Signal
E-post Stein.Ovar.Nielsen@banenor.no
Klara Då
Rolle Fagområde Underbygning
E-post Klara.da@banenor.no
Kristin Lysebo
Rolle Fagområde 3D-modeller
E-post Kristin.Lysebo@banenor.no
Sigrun Nygård
Rolle Fagområde Ytre miljø
E-post Sigrun.Nygard@banenor.no
Christian Wesenberg
Rolle Fagområde Landskap- og stasjonsmiljø
E-post christian.wesenberg@banenor.no
Jon Haugland
Rolle Fagområde Grunnlagsdata
E-post jon.haugland@banenor.no
Liv Hammer
Rolle Fagområde Samfunnsøkonomiske analyser
E-post

Kontakt

Tilbakemeldinger, endringsforslag og kommentarer sendes til prosjekteringsveileder@banenor.no eller via tilbakemeldingsskjema.

Versjonshistorikk

Ettersom veilederen er veiledende, men ikke bindende, vedlikeholdes ikke noen detaljert versjonshistorikk over små endringer, men det henvises til Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 4, Endringer som følge av tilpassinger til nye rammeavtaler. Gjeldende fra 01.04.2017
  • Versjon 3.1, Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Utvidet med fagene Ytre miljø, Arkitektur og Vei og VVS. Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3, Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2, Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1, Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

kontakt.1502176379.txt.gz · Sist endret: 2017/08/08 09:12 av roam