Brukerverktøy

Nettstedverktøy


kontakt

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Om prosjekteringsveilederen

Prosjekteringsveilederen har som hensikt å tydeliggjøre Bane NORs forventinger til prosjektering av jernbaneanlegg. I tillegg til å være en støtte for prosjekterende, inneholder den krav til utførelse og leveranser som gjennom kontrakt utgjør grunnlag for prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen inneholder eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst hentet fra faktiske prosjekter. Eksemplene viser forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag. Organisasjonstittelen «Jernbaneverket» vil endres når tegningene erstattes av nye eksempler fra Bane NOR.

Faggruppe

Faggruppen som er ansvarlige for innholdet i prosjekteringsveilederen:

Rolle/Fagområde Navn
Driftsansvarlig Sten Inge Tunli
Assisterende driftsansvarlig Ann Margret Rosenlund
Assisterende driftsansvarlig Sheraz Akhtar
Overbygning Ingeborg Tulluan
Kontaktledning Magne Hagen
Lavspenning Johan Seljås
Tele Jan Kristiansen
Signal Stein Ovar Nielsen
Underbygning Klara Då
3D-modeller Kristin Lysebo
Ytre miljø Sigrun Nygård
Stasjoner og Arkitektur Christian Wesenberg
Grunnlagsdata Jon Haugland
Samfunnsøkonomiske analyser Liv Hammer

Kontakt

Tilbakemeldinger, endringsforslag og kommentarer sendes til prosjekteringsveileder@banenor.no eller via tilbakemeldingsskjema.

Versjonshistorikk

Ettersom veilederen er veiledende, men ikke bindende, vedlikeholdes ikke noen detaljert versjonshistorikk over små endringer, men det henvises til Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 4, Endringer som følge av tilpasninger til nye rammeavtaler. Gjeldende fra 01.04.2017
  • Versjon 3.1, Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Utvidet med fagene Ytre miljø, Arkitektur og Vei og VVS. Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3, Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2, Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1, Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

kontakt.1546425307.txt.gz · Sist endret: 2019/01/02 11:35 av akhshe